El Consell General de l’Advocacia ha remès al ministeri de Justícia les seves al·legacions a l’Avantprojecte de reforma de la Llei Concursal, fent especial èmfasi en l’exclusió de la intervenció de l’advocat en el procediment per a microempreses, a la qual s’oposa frontalment, ja que considera que aquest procediment, “que inclouria a un col·lectiu tan vulnerable com els autònoms, podria generar indefensió al deutor, així com un perjudici per a persones amb menys recursos, ja que, sense ser preceptiva la presència d’un advocat, no tindrien dret a la justícia gratuïta “.

A més, i entre altres qüestions, l’advocacia manifesta també la seva preocupació “per les restriccions que contempla l’Avantprojecte a l’exoneració del deute”, la qual cosa, assegura el Consell, “dificulta l’accés dels particulars a la segona oportunitat”.

Considera també el CGAE en les seves al·legacions que hi ha d’haver una disposició normativa que eximeixi de l’examen a aquells administradors concursals que tenen un coneixement i una experiència sobradament acreditada “, així com abordar” el desenvolupament normatiu de l’estatut de l’Administració Concursal, com a òrgan essencial del concurs, perquè així “es proporcioni d’una vegada per totes a aquest òrgan essencial la necessària estabilitat i seguretat jurídica”.

Més informació a: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-se-opone-a-la-exclusion-del-abogado-en-el-procedimiento-para-microempresas-previsto-en-el-avantprojecte-de-la-llei-concursal/