S’informa que des d’aquesta setmana el recordatorisetmanal de les guàrdiesals lletrats es realitzarà únicament per correu electrònic.