Recordem que, en el marc del conveni signat entre el Consell General de l’Advocacia Espanyola i el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya, hi ha la possibilitat d’accés a la documentació privada que, amb la signatura electrònica d’advocats i dels interessats, sigui legal i reglamentàriament susceptible d’ingrés en els Registres de la Propietat i Mercantils.

Amb aquesta finalitat, es remet el document per poder donar-se d’alta al Registre Online del Col·legi de Registradors, en el qual s’especifiquen els tràmits que s’han de seguir en funció que l’alta s’interessi per persona física, per societats susceptibles d’inscripció en el Registre Mercantil, per societats civils o pels propis col·legis d’advocats.