S’informa que la companyia Alter Mútua ha començat la campanya d’aportacions extraordinàries 2019 per a la jubilació, per a aquells que estiguin valorant la possibilitat de millorar addicionalment la seva futura jubilació i beneficiar-se d’avantatges fiscals en la declaració de l’IRPF de l’any 2020.

Entre les condicions de la campanya, Alter Mútua garanteix un 3,00% d’interès brut les dues primeres anualitats i el 0,25% (més participació en guanys) durant la resta de vigència de la pòlissa.

Més informació