S’informa que el delegat d’Alter Mútua a Illes Balears, Eduardo Codina està a la seva disposició per a atendre a tots aquells futurs col·legiats que vulguin informar-se sobre les cobertures que ofereix aquesta entitat, especialitzada en la previsió social dels advocats per a l’exercici professional per compte pròpia, així com a aquells col·legiats no exercents i exercents que vulguin millorar la seva cobertura de previsió social i prestacions i assegurances complementàries d’estalvi, vida i salut.

Alter mútua manté activada la campanya Assegurança Salut AlterMedic Plus, una promoció vàlida fins a 31 de desembre del 2020 amb grans descomptes i obsequi regal per cada pòlissa nova per a tots els col·legiats exercents, no exercents i futurs nous col·legiats.

Alter Mútua dels Advocats proporciona cobertura alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms per als advocats en exercici per compte propi. Addicionalment ofereix cobertura asseguradora complementària per a tots els advocats i les seves famílies, amb independència del règim de previsió social al qual estiguin adscrits.

Per a una òptima organització, i per evitar temps d’espera, es recomana sol·licitar informació al correu electrònic: carmen.catala@icaib.org