S’informa que des de l’1 de gener de 2019 l’exempció temporal del pagament de la quota col·legial corrent per parternitat i maternitat s’ha ampliat de quatre a sis mesos. A més, en 2019 es mantenen congelats, per sisè any consecutiu, els imports de les quotes col·legials corrents, que es mantenen intactes des de l’exercici econòmic de 2014.

Igualment, el pressupost per a l’any 2019 conserva les exempcions del pagament de quota de les quals es beneficien els col·legiats exercents majors de 70 anys i els no exercents de més de 65, així com la bonificació del 50% de la quota col·legial per als col·legiats exercents recent incorporats durant els tres primers anys d’exercici.