El Consell de Ministres ha aprovat ampliar fins al 20 de maig els terminar per a la presentació i el pagament de les declaracions tributàries d’autònoms i pimes la facturació dels quals no superi els 600.000 euros L’ajornament afecta el pagament fraccionat de l’IRPF, l’impost sobre societats i a la declaració trimestral de l’ IVA.
En el cas de les declaracions domiciliades, segons ha avançat en roda de premsa la ministra portaveu, l’ampliació serà fins al 15 de maig.

També ha anticipat que el Govern està treballant per permetre que els que tributen per mòduls puguin fer-ho temporalment pel sistema d’estimació directa de l’IRPF.