S’informa que a l’enllaç (https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_en) es poden consultar les Directrius aprovades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades amb l’objectiu de garantir una millor aplicació del Reglament General de Protecció de Dades.