S’informa als col·legiats que voluntàriament subscrigueren l’assegurança col·lectiva de vida Ayuda Mutua que es va a passar a cobrament el rebut corresponent al primer trimestre de 2021.