Servei d'Orientació Jurídica

Servei d’orientació jurídica
AVÍS IMPORTANT! SUSPENSIÓ DE L’ATENCIÓ PRESENCIAL EN ELS SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA. ELS ATENDREM PER VIA TELEMÀTICA

A causa de les recomanacions de les autoritats sanitàries i a les mesures de contenció que cal adoptar enfront del coronavirus, així com a les limitacions d’accés públic acordades en diferents entitats i organismes, s’informa la ciutadania que s’ha suspès temporalment l’atenció presencial en el servei d’orientació jurídica i que aquesta serà substituïda per l’atenció telemàtica.

D’aquesta manera, els ciutadans poden dirigir les seves sol·licituds a través d’aquesta pàgina web, en la qual s’informa dels passos a seguir per a realitzar la seva petició, així com la documentació amb la qual aquesta haurà d’acompanyar-se.

INICIAR SOL·LICITUD (La proposta és canviar 1a CITA CONSULTA I SOL·LICITUD PER AQUEST TÍTOL I mantenir la segona cita, la resta es SOJ eliminar-los ( soj animal, etc…)

Tramitació urgent sense cita prèvia

Us informam que en determinats casos podeu assistir al Servei d’Orientació Jurídica sense necessitat de sol·licitar cita prèvia. En concret, podeu fer ús del servei sense cita prèvia en els casos següents:

  • Interposició de demandes davant els Jutjats del Social.
  • Interposició de recurs contenciós-administratiu d’Estrangeria.
  • En cas de procediments judicials ja iniciats.
HAURAN DE DIRIGIR LA SEVA SOL·LICITUD A través D’AQUESTA PÀGINA WEB DE LA MATEIXA MANERA INDICAT A l’INICI

El Col·legi d’Advocats de les Illes Balears disposa a totes les seus de diferents serveis d’orientació jurídica gratuïta que posa a l’abast d’aquells ciutadans que, per motius d’índole personal o econòmica, es troben en situació de vulnerabilitat especial: persones sense recursos econòmics, víctimes de la violència de gènere, gent gran, persones amb diversitat funcional, població reclusa, etcètera.

Justicia Gratuïta

INICI SOL.LICITUD

Justicia Gratuïta

ENTREGA DOCUMENTACIÓ SOL.LICITUD JA INICIADA

SOJMA – Servicio de orientación jurídica contra el maltrato animal

Més informació

Assessorament a reclusos

SOJ Penitenciari de Menorca: Els interns contactaran directament amb el Centre Penitenciari per sol·licitar el servei.

SOJ Depenents de Mallorca i d’Eivissa:

Cita Previa

Assessorament als Consumidors

Destinat a l’assessorament dels consumidors derivats al servei des de l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor de l’Ajuntament de Palma.

Oficina d’informació al consumidor