El delegat d’Alter Mútua a les Illes Balears, Eduardo Codina està a la seva disposició per atendre a tots aquells futurs col·legiats que es vulguin informar sobre les cobertures que ofereix aquesta entitat, especialitzada en la previsió social dels advocats per a l’exercici professional per compte propi, així com per a aquells col·legiats, no exercents i exercents, que vulguin millorar la seva cobertura de previsió social i prestacions i assegurances complementàries d’estalvi, vida i salut.

S’informa, a més, que aquesta entitat ha activat la Campanya Vida, una promoció vàlida fins al 31 de maig de 2021, amb grans avantatges per a les persones que estiguin interessades en la contractació de l’assegurança de vida i/o accidents i també en les prestaciones de viduïtat i orfandat.

Alter Mútua dels Advocats proporciona cobertura alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms per als advocats en exercici per compte propi. Addicionalment ofereix cobertura asseguradora complementària per a tots els advocats i les seves famílies, amb independència del règim de previsió social al qual estiguin adscrits. Per a una òptima organització i evitar temps d’espera, es recomana sol·licitar informació al correu electrònic: carmen.catala@icaib.org