En les darreres setmanes s’ha alentit la tramitació dels NIE a Palma. Segons ha informat a l’ICAIB una col·legiada que ha formulat una consulta prèvia a l’ATIB i l’AEAT sobre com presentar l’autoliquidació dels models 600 i 211 sense NIE, es pot procedir de la manera següent:

ATIB

Cal presentar en el registre de l’ATIB dins el termini de liquidació del MOD-600 un escrit en el qual s’expliqui la data en què es va sol·licitar el NIE, que es va signar l’escriptura de compravenda (especificant el notari, la data, el número de protocol, les parts intervinents i la propietat adquirida) i que encara no s’ha expedit el NIE a la Policia. A més, s’ha d’adjuntar un justificant de la sol·licitud del NIE. Un cop que s’hagi obtingut el NIE, s’autoliquida el model 600 fora de termini i s’adjunta en la seva presentació a l’ATIB juntament amb l’escrit presentat i segellat.

AEAT

A l’AEAT, s’ha d’anar a CENSOS amb el justificant de la sol·licitud del NIE per tal que s’assigni un número provisional (M________) i poder liquidar amb aquest el model 600. Una vegada obtingut el NIE (Y_______) és IMPORTANT comunicar a l’Agència el nou NIE (Y__________) i sol·licitar que eliminin el provisional (M________).

Tot i així, es recomana que cada un faci la consulta personalitzada en cada cas concret.

Recordam que l’ICAIB ha mantingut diferents contactes i du a terme gestions amb la Policia i amb la Delegació de Govern, organismes que han comunicat que confien poder solucionar i agilitzar la tramitació dels NIE a Palma aviat.