El Consell General de l’Advocacia Espanyola informa que el pròxim 30 de novembre de 2019 posarà en marxa el Sistema d’Accés Únic de l’Advocacia que permetrà utilitzar un únic usuari-contrasenya i / o el carnet col·legial amb signatura ACA com a credencials per entrar a tots els serveis connectats que ofereix Advocacia Espanyola.

S’ha de tenir en compte que el canvi implica que per poder seguir utilitzant els serveis online connectats al sistema, els professionals hauran de tornar a registrar-se i acceptar la nova política de privacitat, a través d’un enllaç que s’habilitarà el 30 de novembre.

En la mateixa data es publicarà el nou Portal de serveis de l’Advocacia, que suposa una millora visual del web d’advocacia, així com la incorporació de nous elements addicionals amb una alta demanda entre els professionals de l’advocacia com són una Plataforma de Formació totalment integrada, l’accés a la Biblioteca Digital i l’apartat “Mi Abogacía”, que oferirà uns serveis i recursos personalitzables a la mida dels usuaris per ajudar-los en el seu exercici professional.

Caldrà seguir fent servir el certificat digital ACA per a l’autenticació en els serveis que així ho requerien, com per exemple: passis a presó, SIGA, etc. En canvi, per als serveis als qual es pot accedir només amb usuari / contrasenya l’accés s’ha simplificat, de forma que amb una sola credencial ja es pugui accedir a ells.