S’adjunten al final d’aquestes línies la Resolució del Ministeri de Justícia i el comunicat del Consell General de l’Poder Judicial, de data 13 d’abril, en els quals s’informa d’una nova fase de funcionament, encara limitat, de jutjats i tribunals, i de la reactivació, a partir del dia 15 d’abril, de la presentació d’escrits i documents a través de LexNET, tot i que es manté la suspensió i interrupció dels terminis processals, llevat els dels serveis ja decretats com a essencials.

Així, assenyala el CGPJ, en les actuacions i serveis no essencials es permetrà, tant en primera instància, com en les instàncies successives i recursos de cassació, la presentació dels escrits iniciadors de procediment, el seu registre i
repartiment, així com la seva tramitació “fins al moment en què doni lloc a una actuació processal que obri un termini que hagi de ser suspès …”. La mateixa regla es contempla per als escrits de tràmit, no vinculats a terminis que hagin de ser interromputs o suspesos, així com per a les actuacions de Registre Civil no considerades essencials.

Respecte de les actuacions declarades essencials, es manté la presentació telemàtica d’escrits i documents, el seu registre repartiment i despatx de manera ordinària, sense que aquests tràmits es vegin afectats per
la suspensió i interrupció de termes i terminis processals.

A més del registre i del repartiment corresponent dels escrits presentats electrònicament a les oficines judicials i fiscals, la resolució, en aquest cas, del ministerio de Justícia contempla “la llevança de tots aquells procediments no emmarcats en la categoria de serveis essencials sempre que ho permetin els mitjans disponibles “i la realització en el termini més breu possible de totes les inscripcions de defunció i naixement presentades”.

Resolución ministerio Justicia

Comunicado CGPJ