S’informa als col·legiats que aquest mateix matí (dilluns 19 d’octubre) des de la Prefectura Superior de Policia, i en base a allò quedisposa la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a partir d’ara l’ICAIBnomés podrà tramitar els NIES si els advocats presenten el podernotarial atorgat al seu nom i el passaport o la targetad’identitat del sol·licitant compulsatsdavant notari.