Es reitera al final d’aquest text la comunicació rebuda del Jutjat Degà en la qual s’adverteix sobre l’enviament a LexNET d’assumptes que es fan constar com a urgents quan en realitat no ho són, motiu pel qual es demana als col·legiats que, atesa aquesta incidència, únicament facin constar com a urgents a LexNET els assumptes (iniciadors o de tràmit) que realment tinguin aquest caràcter.

En l’escrit del jutjat s’assenyala que aquesta pràctica «altera el curs normal del funcionament tant del Jutjat Degà com del jutjat receptor de l’assumpte, ja que es dona prioritat al repartiment dels assumptes urgents respecte als altres, sense que hi hagi aquest avantatge en els casos que no revesteixen emergència».

Comunicació Jutjat Degà