Des de RedAbogacía informen que el dissabte dia 12 de març a les 22:00 hores està previst dur a terme unes tasques de manteniment dels sistemes consistents a la millora de configuracions de seguretat.

Tot i que el manteniment no implica aturada del servei, s’informa que l’aplicació dels canvis va a requerir un reinici dels servidors de manera que els següents serveis patiran un microtall inferior a 5 minuts:

  • Autoritat de certificació de l’Advocacia (ACA).
  • Intranet de Serveis Col·legials RedAbogacía.
  • Expedient electrònic de Justícia Gratuïta.
  • Registre electrònic d’Entrades / Sortides (REGTEL).
  • Sistema de Gestió Integral de l’Advocacia (SIGA).
  • Finestreta Única de l’Advocacia.
  • Allotjament web.
  • Lexnet Advocacia.