La biblioteca de l’ICAIB disposa d’un servei de documentació que permet que els col·legiats puguin fer consultes documentals específiques sobre jurisprudència, doctrina, formularis i altres documents jurídics d’interès.

Les peticions es poden adreçar al departament de biblioteca per telèfon (971 179 400 – extensió 1090), correu electrònic (biblioteca@icaib.org) o presencialment