Adjuntam seguidament comunicació remesa des del deganat dels jutjats de Palma en el qual s’informa dels canvis de seu per a la presentació d’escrits i assumptes dirigits als jutjats contenciosos-administratius, que, des del 15 de febrer de 2018 s’ha de fer a Via Alemanya, 5, planta baixa del jutjat degà.

Més informació