L’Oficina d’Estrangeria informa que a partir del 9 d’abril s’incorporaran uns quants canvis en la tramitació de sol·licituds i en la petició d’informació. Així, s’instaura la cita prèvia per al tràmit d’informació presencial, tant general com particular.

A més se suprimirà el servei de cita prèvia dels tràmits actuals i se substituirà per l’opció única «SOL. AUTORITZACIONS». Hauran de reservar-se tantes cites com sol·licituds s’han de presentar, excepte en el cas de les autoritzacions de residència i treball de durada determinada, per a les quals serà suficient reservar un sol tràmit.

En ambdós casos, la cita s’ha de reservar a nom del sol·licitant, si bé, en cas que la persona interessada no hi acudeixi, el mateix dia de la cita s’haurà de presentar la representació a favor de l’usuari que acudeixi en nom seu.