La Direcció Territorial de la Seguretat Social recorda que, en virtut de l’Ordre ESS/214/2018, de l’1 de març, per la qual es modifica l’Ordre ESS/484/2013, que regula el sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social, s’han produït canvis importants en la remissió electrònica de comunicacions empresarials a la Seguretat Social (a través del RED), alguns dels quals són d’aplicació obligatòria ja des del dia 1 d’abril de 2018.

Així, des d’aquesta data és obligatori remetre, a través del RED (RECEMA), les comunicacions empresarials de la data d’inici de la suspensió del contracte de treball a l’efecte de la prestació per maternitat i paternitat, de la qual cosa s’informa per la rellevància que té amb vista a l’òptima tramitació d’aquestes prestacions a través del TESOL, en cas dels representants professionals, o quan els ciutadans presentin les sol·licituds a través de TU SEGURETAT SOCIAL (Tuss).

Més informació