Catàleg de serveis

*Serveis RedAbogacia: aquí trobarà accés a Passis a Presons, BuroSMS, BuroMail, Prevenció de Blanqueig de Capitals, CIP (Comunicació d’Intervenció Professional), OPV (Oficina Postal Viurtual), E-Mensajes, etc.

Agenda

Amb una sola ullada pots consultar totes les accions de formació i les activitats institucionals que organitza el Col·legi.

Biblioteca

La biblioteca de l’ICAIB , està formada per aproximadament 8500 volums , diverses subscripcions a publicacions periòdiques així com bases de dades jurídiques consultables on line.

Borsa de treball

A la Borsa de treball de l’ICAIB podrà publicar tant ofertes com demandes d’ocupació.
Aquest servei està pensat per a advocats i per al personal administratiu dels despatxos d’advocats.

Bústia de suggeriments

Per tal de facilitar una comunicació encara més fluïda entre l’ICAIB i els col·legiats , promoure la seva participació en la vida i el funcionament col·legial i millorar els serveis al col·legiat .

Carnet col·legial

A més de ser imprescindible per operar a la plataforma LexNET, el carnet col·legial amb firma ACA proporciona als professionals de l’advocacia la possibilitat de fer una important part de la seva activitat professional per Internet, acreditar-se com advocat a la xarxa i dur a terme una sèrie de transacciones on line amb plena validesa jurídica i garanties de seguretat i confidencialitat.

Cens col·legial

Pots localitzar a qualsevol persona col·legiada a l’ICAIB pel seu nom i cognoms, per un dels seus cognoms, o fins i tot pel seu número de col·legiat. Si, a més, descarregues l’aplicació del cens mòbil podràs també contactar amb ells directament a través del Cens Mòbil, telefonant des del teu dispositiu.

Certificats col·legials

Les persones col·legiades a l’ICAIB poden sol·licitar la certificació d’aquelles dades col·legials que, per diferents circumstàncies, necessitin presentar davant diversos organismes i/o entitats. Per això, han d’adreçar la sol·licitud de certificació al correu electrònic secretaria@icaib.org

Circulars informatives

Les circulars informatives setmanals permeten mantenir permanentment informats als col•legiats de totes les acciones en matèria de formació, així com d’altres activitats i novetats d’interès per a la professió.

Correo postal certificat

A fi de facilitar el treball diari dels col·legiats i estalviar desplaçaments a les oficines de Correus, el Col·legi posa en marxa un nou servei, similar al burofax, per a l’enviament postal de cartes i documentacions amb contingut certificat per l’ICAIB.

Defensor del col·legiat

La figura del Defensor del Col·legiat atén a l’objectiu d’ampliar els serveis d’atenció que l’ICAIB posa a disposició dels col·legiats.

Delegació d’Alter Mútua a l’ICAIB

L’atenció personalitzada presencial que proporciona Alter Mútua a l’ICAIB queda temporalment suspesa a causa de la crisi sanitària del coronavirus. No obstant això, les persones interessades poden fer les seves consultes o sol·licitar informació al delegat d’Alter Mútua a les Balears, el senyor Eduard Codina, a través del telèfon 93.601.33.40 o l’adreça electrònica ecodina@altermutua.com

Email

Servei gratuït de correu electrònic que permet al col·legiat sol·licitar la creació d’un compte de correu electrònic amb el domini @icaib.org

Firma digital

Posem a la seva disposició el programari necessari per a la instal·lació i configuració del seu kit de signatura electrònica col·legial.

Formació gratuïta

El sistema de bons de formació posat en marxa per l’ICAIB facilita que tots els col·legiats puguin tenir accés gratuït a bona part de les accions formatives que organitza el Col·legi a través de la Fundació per a la Pràctica Jurídica. Els bons, una iniciativa pionera entre les corporacions professionals del país, s’emmarquen dins l’aposta col•legial per la formació permanent dels professionals de l’advocacia.

Galeria d’imatges

 Consultar les galeries d’imatges dels actes institucionals i activitats més destacades.

Habilitació per assumptes propis

És un document de feina que es recomana utilitzar als advocats, ja que permet oferir la resposta adequada a les necessitats d’orientació i d’informació dels clients i, a la vegada, deixa constància del contingut i dels termes en els quals es fa i s’accepta un encàrrec.

Full d’encàrrec professional

És un document de treball que es recomana utilitzar als advocats , ja que permet oferir la resposta adequada a les necessitats d’orientació i d’informació dels clients i, al mateix temps, deixa constància del contingut i dels termes en els quals es fa i s’accepta en encàrrec.

Jurisprudència i legislació on line

El ICAIB pone a disposición de los colegiados la posibilidad de acceder gratuitamente, desde sus propios despachos o desde las instalaciones de todas las sedes del ICAIB, a algunas de las bases de datos online más solventes y consultadas del mercado editorial jurídico.

Mutualidad de la Abogacía.- Atenció personalitzada

Atès que de moment l’atenció presencial a la delegació roman suspesa com a conseqüència de la COVID-19, s’informa que la delegada de la Mutualitat de l’Advocacia a Balears, la senyora Nieves Aleñar Feliu, atén personalment totes aquelles consultes, gestions, tràmits o sol·licituds d’informació que li formulin els col·legiats i mutualistes a través de l’adreça electrònica nieves.alenyar@icaib.org

Normalització lingüística

L’ICAIB ofereix a les persones col·legiades un servei gratuït de correcció de textos en català i de traducció del castellà al català.

Noticies

Al portal web col·legial es poden consultar les principals notícies relacionades amb el Col·legi i / o amb la professió.

Prevenció de blanqueig de capitals

L’ICAIB ha posat en marxa un servei, que inicialment s’estableix amb caràcter gratuït com un servei col·legial més, amb l’objectiu de facilitar als col·legiats el compliment de les mesures de diligència deguda…

Punt d’informació cadastral

Els advocats poden accedir via Internet a les dades cadastrals (propis i dels seus clients ) de qualsevol lloc d’Espanya i obtenir al moment el certificat cadastral corresponent .

Novetats legislatives

El servei de novetats legislatives permet estar al dia de les principals reformes legals i noves normatives que es promulguen a nivell autonòmic i estatal. Cada setmana, es publica al web un recull de les principals novetats publicades al BOE i al BOIB, a les quals es pot accedir de forma automàtica des del propi portal.

Registre de documents

Els col·legiats poden registrar documentació a totes les seus de l’ICAIB. En el cas de Palma, a més, poden registrar els seus documents a les oficines col·legials de l’Audiència i dels jutjats de Sa Gerreria i Via Alemanya. En aquests casos, el registre està obert de 9:00 a 14:00 hores, de manera que pot ser aprofitat pels lletrats que per circumstàncies professionals es trobin en aquests edificis judicials.

Registre de Societats Professionals

Registre de Societats Professionals, en el qual s’han d’inscriure les societats professionals.

Revista Missèr

L’ICAIB distribueix gratuïtament a tots els col•legiats quatre números anuals de la revista col•legial Missèr, amb reportatges, entrevistes, notícies i altres continguts d’interès per a la professió.

Sales i despatxos

L’ICAIB disposa a totes les seus de diversos espais que posa a l’abast dels col·legiats que, per circumstàncies especials i/o imprevistes, s’hagin de reunir amb els seus clients fora del seu propi despatx. Aquest servei s’ofereix en horari col·legial i és gratuït, excepte en aquells supòsits en què el lletrat actuï en representació d’una empresa o entitat.

Servei de documentació

A través d’aquest servei de l’ICAIB, els col·legiats poden sol·licitar documentació específica, legislació, jurisprudència, doctrina, formularis, notes mercantils i / o de la propietat, etcètera. Les sol·licituds es poden fer de manera presencial, per telèfon (971.179.400, ext. 1090) o per correu electrònic (biblioteca@icaib.org).

TOGUES

SERVEI SUSPÈS TEMPORALMENT

El Consell General de l’Advocacia Espanyola ha posat en marxa el Registre d’Impagats Judicials (RIJ), un fitxer que permetrà recollir informació, consultar-ne i reclamar deutes líquids, vençuts, exigibles i reconeguts mitjançant resolució judicial ferma, aportada per advocats i advocades amb l’autorització prèvia dels seus clients i en defensa dels seus drets de cobrament. Més informació…