En data 2 de desembre està previst l’entrada en funcionament del nou Portal de Serveis de l’Advocacia i del Sistema d’Accés Únic de l’Advocacia que permetrà utilitzar un únic usuari-contrasenya i / o el carnet col·legial amb signatura ACA com a credencials per entrar a tots els serveis connectats que ofereix Advocacia Espanyola.

S’ha de tenir en compte que el canvi implica que per poder seguir utilitzant els serveis online connectats a sistema, els professionals hauran de tornar a registrar-se i acceptar la nova política de privacitat.

Fins que estigui operatiu plenament aquest nou sistema, els col·legiats poden accedir als diferents serveis online d’Advocacia Espanyola a través dels següents enllaços: