Ofertes especials2017-07-25T12:58:49+02:00

Ofertes especials

Acord de l’ICAIB i VLEX per a l’accés gratuït dels col·egiats a la base de dades online de Vlex

  Atesos els resultats de l'enquesta de satisfacció feta entre els col·legiats durant els dos mesos de prova de la base jurídica VLEX, l'ICAIB i aquesta editorial han signat un acord de col·laboració que permet [...]

Oferta de vehicles Sabadell Rènting especial per a col·legiats de l’ICAIB

Adjuntam informació de l'oferta especial de Banc Sabadell per a col·legiats, entitat que ha preparat una selecció exclusiva de vehicles Sabadell Rènting, en condicions preferents tant per als col·legiats com per als seus familiars de [...]

Oferta especial per a col·legiats per preparar les oposicions a l’ATIB

Un grup de professionals creat per preparar oposicions a l’Agència Tributària de les Illes Balears ofereix als col·legiats que hi puguin estar interessats la possibilitat d’accedir a l’exempció del pagament de matrícula i temari per [...]

Oferta exclusiva per a col·legiats.-Pòlissa col·lectiva de baixa laboral

Adjuntam seguidament informació sobre la pòlissa de l'assegurança que la companyia Previsió Mallorquina, a través de la corredoria ABR, ofereix de forma exclusiva als col·legiats de l'ICAIB i que permet als qui vulguin contractar-la completar [...]

Oferta especial per adquirir el llibre “Gaspar Bennazar Moner, s’Arquitecte de Palma. Crónica de una vida”

S'informa als col·legiats d'una oferta de divulgació cultural consistent en l'adquisició, amb un important descompte, del llibre “Gaspar Bennazar Moner, S'Arquitecte de Palma. Crónica de una vida. Artículos, conferencias y propuestas”, escrit per la senyora [...]