Correu postal certificat

A fi de facilitar el treball diari dels col·legiats i estalviar desplaçaments a les oficines de Correus, el Col·legi posa en marxa un nou servei, similar al burofax, per a l’enviament postal de cartes i documentacions amb contingut certificat per l’ICAIB.

A diferència del correu certificat, que només acredita la remissió de la carta, amb el nou servei es certifica també el contingut de l’escrit, amb plenes garanties de confidencialitat i de protecció de dades.

És important tenir en compte que, toi que el nou servei és similar quant a la certificació del contingut, a diferÈncia d’aquest, el lliurament de l’escrit no resulta immediat.

NOU ENVIAMENT CORREU CERTIFICAT
Cost del servei

1 a 3 pàgines

12,75IVA inclòs
  • enviaments de fins a 20 grams

4 a 9 pàgines

14,00IVA nclòs
  • enviaments de 20 a 50 gr

10 a 19 pàgines

18,75IVA nclòs
  • envíaments de 50 a 100 gr

20 a 99 pàgines

21,75IVA nclòs
  • enviaments de 100 a 500 gr

Més de 100 pàgines

28,75IVA nclòs
  • enviaments de 500 a 1.000 gr.
NOU ENVIAMENT CORREU CERTIFICAT

Usos principals:

– Reclamacions de deutes
– Notificacions de terminis
– Comunicacions a clients del torn d’ofici
– Reclamacions bancàries

Funcionament

– Correus retira els enviaments a l’ICAIB.
– Factura a nom del col·legiat.
– Correus fa l’enviament postal.
– El Col·legi certifica el contingut.
– El justificant de recepció o, si escau, la devolució arriba a l’ICAIB, que informa al col·legiat.
– L’ICAIB fa el seguiment web de l’enviament.
– Presentació de l’escrit que s’ha de remetre i de certificar, signat digitalment i amb especificació de l’adreça postal de destinació, als formularis.

Avantatges

– Sempre es certifica el contingut de l’enviament.
– Seguiment de l’enviament per part del Col·legi.
– Arxiu en registre de la documentació enviada.
– Estalvi de desplaçaments a les oficines de Correus.
– Servei més econòmic que, per exemple, el burofax.