S’adjunta al final d’aquestes línies el comunicat de la Comissió de Drets Humans en relació a la llibertat d’informació, en el qual aquesta comissió manifesta la “plena consciència de la rellevància del secret professional” dels periodistes.

Comunicat DD.HH.