Adjuntam seguidament el comunicat de la Junta de Govern de l’ICAIB en el qual expressa la seva “profunda decepció” amb el RDL 16/2020 de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’administració de justícia, ja que, “a més de considerar-lo ineficaç per a la consecució dels objectius pretesos, s’ha dictat sense fer cap cas a moltes de les propostes formulades per l’advocacia i per altres agents intervinents en l’administració de justícia, en definitiva, pels qui millor coneixen el dia a dia del funcionament dels nostres jutjats i tribunals “.

En el seu comunicat, la Junta de Govern reitera el seu rebuig a l’habilitació parcial del mes d’agost, per ser una mesura ineficaç i contraproduent per a la consecució de l’agilització pretesa, així com lesiva per al dret al descans I a la conciliació dels operadors jurídics i dels ciutadans; i assenyala que “sense l’increment del nombre de jutges i magistrats i sense el reforç de tot el personal al servei de l’administració de justícia, qualsevol pla de reactivació i agilització judicial no és sinó un bridis al sol, impossible d’executar si no va acompanyat d’una decidida inversió en mitjans materials i humans que, ara, és més necessària que mai “.

Comunicat de la Junta de Govern