L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat un comunicat, que es pot consultar a l’enllaç (https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-apps-webs- autoevaluacion-coronavirus-privacitat) en relació a l’aparició de diferents iniciatives, públiques i privades, sobre aplicacions i webs d’autoavaluació del coronavirus.

L’AEPD recorda els criteris que s’han d’aplicar perquè el tractament de les dades personals de salut sigui lícit. En aquest sentit, i després d’indicar que, igualment que “la situació d’emergència no pot suposar la suspensió del dret a la protecció de dades personals, tampoc la normativa de protecció de dades no es pot utilitzar per obstaculitzar o limitar l’efectivitat de les mesures que adoptin les autoritats competents en la lluita contra l’epidèmia “, l’Agència recorda que” els fonaments que legitimen aquests tractaments són la necessitat d’atendre les missions dutes a terme en interès públic i les de garantir els interessos vitals dels propis afectats o de terceres persones “, així com que les finalitats per a les quals es poden tractar les dades” són, únicament, les relacionades amb el control de l’epidèmia “.

L’AEPD avisa que si els ciutadans utilitzen apps o webs que no són de titularitat de les autoritats públiques, sinó d’entitats o persones privades, “no existeix aquesta legitimitat”, de manera que en aquests casos recomana als ciutadans que “siguin especialment cautelosos a l’hora d’informar-se de qui, per a què i amb quines garanties es tractaran les seves dades personals”.