Considerant que pot ser d’interès dels col·legiats, adjuntam tot seguit les conclusions sobre les V Jornades d’Advocats i Advocades de Violència de Gènere que varen tenir lloc a Vigo els dies 23 i 24 de novembre de 2017.

Conclusions VG