Adjuntam al final d’aquestes línes les conclusions de les XXVII Jornades d’Estrangeria i Protecció Internacional, que varen tenir lloc a Granollers els dies 6 i 7 de juliol de 2017.

Conclusions