Organitzada pel Consell General de l’Advocacia en el marc de les seves “Conferències dels dilluns”, la ponència del senyor Alejandro del Campo Zafra, advocat i assessor fiscal, tindrà lloc el dia 5 d’octubre, de 16:30 a 18:00 h, i es podrà seguir gratuïtament per Internet, prèvia inscripció, a través de l’enllaç següent: https://www.formacionabogacia.es/course/view.php?id=529