Per si fos d’interès per als col·legiats, s’adjunta al final d’aquestes línies un document amb les respostes que ofereix la direcció provincial del SEPE a diverses consultes formulades per professionals en relació a les prestacions per desocupació.

Així mateix, des de la subdirecció provincial de prestacions, recorden que hi ha algunes comunicacions que els professionals estan fent per registre electrònic i que no són necessàries. En concret, s’assenyalen les qüestions següents:

  • Comunicacions prèvies de moviments ERTO o “calendaris”, de cara a la posada a disposició a la ITSS. En aquests casos, es va habilitar un correu específic: dp07previaitss@sepe.es
  • Comunicacions de canvi de la jornada de ERTO / Afectacions parcials a efectes de cobrament de prestació per desocupació. Aquesta informació s’ha de fer a través dels fitxers XML al mes següent de produir-se, de manera que, quan s’envia al registre electrònic informant d’això no es tramita res per part del SEPE.
  • Les baixes en la prestació ERTO no cal tampoc que es remetin al registre electrònic. Les sortides d’ ERTO es comuniquen a través de XML.
  • Les sol·licituds col·lectives que ja hagin estat tramitades o enviades per seu electrònica no s’han de tornar a enviar al registre.
Consultes SEPE