S’adjunta al final d’aquestes línies la convocatòria de les condicions tècniques i administratives del contracte de serveis d’assessorament comptable, financer i jurídic per a la liquidació del Consorci Velòdrom Illes Balears.

Bases