Adjuntem al final d’aquestes línies l’ordre de convocatòria de la prova d’avaluació de l’aptitud professional per a l’exercici de la professió de l’advocacia de l’any 2020. És important indicar, d’una banda, que el termini per inscriure és de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el BOE (es va publicar el 28 de desembre) i, de l’altra, que la sol·licitud s’ha de presentar de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri de Justícia, utilitzant com a sistema d’identificació dels aspirants el sistema Cl@ve (els sistemes d’identificació i de signatura admesos en Cl@ve són: DNI-e, certificat electrònic, Cl@ve PIN i Cl@ve Permanente).

PROGRAMA