El Consell General de l’Advocacia Espanyola celebrarà eleccions el pròxim dia 17 de gener de 2020. El nou president o presidenta de Consell serà elegit o elegida en Ple, d’entre els advocats exercents i residents a qualsevol Col·legi d’Advocats d’Espanya que presentin la seva candidatura.

El termini de presentació i recepció de candidatures acaba el dimecres 1 de gener de 2020 a les 24 hores.

[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/wp-content/uploads/2019/12/RS_016312_19-2.pdf” title=”Més informació” ]