El Butlletí Oficial de l’Estat publica en data 25 de maig la resolució per la qual es convoquen noves proves d’accés a la professió de gestor administratiu, a les quals poden concórrer, a més d’altres col·lectius, les persones llicenciades en Dret i els alumnes que hagin superat un Màster Universitari adscrit a la branca del coneixement de les Ciències Socials i Jurídiques.

És important tenir en compte que el 25 de juliol és el darrer dia per enviar la sol·licitud de participació en les proves, que es pot tramitar de manera automàtica a través del registre d’aspirants del portal web del Consell General de Col·legis de Gestors Administratives, on també pot descarregar-se la instància.

Des del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Balears informen que treballen en la programació de cursos de formació preparatoris de l’examen, que s’impartiran en els mesos previs a aquest, en vuit caps de setmana i en els quals s’impartiran les matèries contingudes en el temari.

Més informació