S’adjunta al final d’aquestes línies la convocatòria per a la inclusió de nous membres, amb llicenciatura o grau en Dret, al Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB). Aquest organisme té per objecte valorar els assaigs que es realitzin en humans amb medicaments, productes i tècniques diagnòstiques o terapèutiques en fase de recerca clínica, tant els relatius a centres i activitats sanitàries del sector públic com els realitzats a institucions o centres privats de les Illes Balears.

El procés de selecció dels nous membres estarà obert fins al 25 de maig. Les persones interessades poden enviar el seu currículum, segons el model especificat a la convocatòria, a ceic_ib@caib.es.

Convocatoria nuevos miembros CEI-IB 2022 (abogados)