S’informa que la recentment reactivada Secció de Dret Laboral ha obert un canal de comunicació electrònica (buzon.laboral@icaib.org), per tal que aquells col·legiats que estiguin interessats puguin fer propostes i suggeriments sobre les activitats, formatives o d’una altra classe, que consideren que es podrien posar en marxa en aquesta secció, o bé per expressar la seva voluntat de participar-hi.