Seguint les recomanacions i mesures preventives davant del coronavirus, l’ICAIB ha acordat interrompre temporalment el servei de togues del qual disposen els advocats a les seus i oficines col·legials, mesura que ja ha estat comunicada a les autoritats judicials, que dispensen als professionals de l’advocacia de l’obligació de dur aquesta vestimenta en les vistes.

En breu termini es proporcionarà més informació sobre la possibilitat d’adoptar altres mesures, d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, així com de les decisions d’altres institucions, amb les qual l’ICAIB està en contacte.