La Junta de Govern de l’ICAIB ha acordat, en la sessió mantinguda per via telemàtica en data 19 de març – i sense perjudici de les decisions que, en funció de l’evolució de l’actual situació, pugui adoptar més endavant-, suspendre el cobrament de la quota col·legial del mes d’abril i incrementar, en 50.000 euros, el pressupost destinat a l’ajuda social, a la qual podran acollir-se, amb garanties de plena confidencialitat, els col·legiats que acreditin trobar-se en una situació de necessitat econòmica i vulnerabilitat especial com a conseqüència de la situació generada pel COVID-19.

D’aquesta manera, l’aportació total per a aquesta línia d’ajuda és de 70.000 euros. Les persones interessades poden dirigir la seva sol·licitud a l’adreça electrònica antonia.calafell@icaib.org

Així mateix, s’ha donat compte de la recepció, avui a l’ICAIB, de la transferència del Ministeri de Justícia per al pagament de torn d’ofici de novembre de 2019 i de gener de 2020, i s’ha informat que la previsió és que Justícia aboni a finals del mes de març el pagament pendent del mes de desembre. No obstant això, es recorda que està plenament operatiu el servei de confirming que s’ha negociat amb una entitat bancària per oferir la possibilitat que els lletrats que vulguin, puguin sol·licitar, sense necessitat de demanar documentació a el Col·legi, la bestreta de les quantitats a percebre pels assumptes de torn d’ofici i ALD que hagin justificat i estiguin pendents de pagament pel ministeri. Per això, només cal que els interessats s’adrecin al departament d’Administració de l’ICAIB, a través del correu electrònic administracion@icaib.org

Finalment, es recorda que el Col·legi manté subscrits diversos convenis amb diferents entitats bancàries que ofereixen als col·legiats l’accés, en condicions avantatjoses, a tot un seguit de productes financers. Els convenis es poden consultar al portal web (www.icaib.org), concretament en Col·legiats-Ofertes Especials.