La Mutualitat de l’Advocacia ha acordat que els mutualistes alternatius que necessitin suspendre les seves quotes d’abril, maig i juny per l’impacte que el coronavirus està tenint en la seva activitat professional, puguin optar per ajornar el seu pagament i triar una de les alternatives següents:

1. Pagament de les quotes mitjançant prorrateig en sis mensualitats entre els mesos de juliol i desembre de 2020.

2. Pagament de les quotes mitjançant prorrateig en dotze mensualitats entre els mesos de juliol 2020 i juny 2021.

Els mutualistes interessats a ajornar el pagament poden sol·licitar-lo abans del 25 de març a través de l’àrea privada al web (www.mutualidadabogacia.com) i mitjançant l’app: Android | iOS. Si no recorden les seves claus d’accés la poden sol·licitar a través del web.

En cas que la situació d’excepcionalitat s’allargués, la Mutualitat plantejarà noves solucions.