Es tracta d’un curs virtual, de 10 hores lectives, que les persones inscrites poden realitzar de forma autònoma fent ús de campus virtual de l’ICAM.

Més informació