El Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària i la seva Associació d’Agents de la Propietat Immobiliària han posat en marxa, a través del Centre d’Estudis “Pedro del Barco Formación, Consultoría y Mentoría S.L.U.”, aquest curs, de caràcter semipresencial i de 225 hores, de les quals 16 series serien presencials.

Es tracta d’un curs de 225 hores de durada, de les quals 16 serien presencials a la seu del COAPI, llevat que es tracta d’alumnes d’Eivissa i de Menorca, que podran seguir aquestes classes per Zoom.

Des de l’organització informen, d’una banda, que la data de l’examen la proposaria cada alumne segons la seva preparació i que el temari es remetrà a l’alumne un cop fet el pagament del curs, que ascendeix a 600 euros.

Indiquen, també, que hi ha la possibilitat de cursar un o diversos mòduls del temari lectiu de manera individual, essent el cost de cada mòdul de 50 euros.

Per a més informació, podeu contactar amb la senyora Marina Sánchez (del centre de Formació “Pedro del Barco”) al telèfon 971 90 41 41.

Curso propiedad inmobiliaria