La Comissió Mixta ICAIB- lletrats d’Administració de Justícia recorda que en els procediments ordinaris que dimanen d’un monitori amb oposició, cal que la part actora indiqui el jutjat que conegui del monitori i, per tant, al que s’ha de repartir la demanda.

Així mateix, es remarca la conveniència que la indicació dels procediments que s’han de repartir per antecedents s’especifiqui clarament a la capçalera, la qual cosa contribuirà, sens dubte, a enviar repartiments defectuosos que puguin originar retards.