Informem que del 15 al 31 de gener de 2021s’obrirà el termini per a sol·licitar la inscripció com a mediador / mediadora en el llistat de la Institució de Mediació de les Illes Balears (IMIB), d’acord amb els requisits que s’adjunten al final d’aquestes línies.

Tant la sol·licitud, com els documents que l’hauran d’acompanyar s’han de remetre a l’adreça electrònica info@imibalears.es

Més informació