Del 17 al 25 d’Agost 2017

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU.- Aprovació definitiva de la modificació puntual número 9 de les normes subsidiàries de Santa Eulària des Riu. Regulació dels lloguers turístics vacacionals en edificis residencials de tipologia plurifamiliar (BOIB 22-8-2017) http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=987189&lang=ca

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU.- Aprovació definitiva de la modificació puntual número 9 de les normes subsidiàries de Santa Eulària des Riu. regulació dels lloguers turístics vacacionals en edificis residencials de tipologia plurifamiliar (BOIB 24-8-2017) http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=987361&lang=ca

2017-08-25T09:53:26+00:00