Es comunica als col·legiats que s’ha rebut un ofici del Jutjat Degà en el qual adverteix sobre l’enviament d’assumptes a través del sistema LexNET en els quals es fa constar com a urgents assumptes que en realitat no ho són, per la qual cosa demana als col·legiats que, tenint en compte aquesta incidència, únicament facin constar com a urgents a LexNET els assumptes iniciadors o de tràmit que realment tinguin aquest caràcter.