Des de la Subdirecció de prestacions de la Direcció Provincial del SEPE informen que han detectat alguns errors respecte de la remissió dels fitxers XML corresponents al mes de març.
Indiquen en aquest sentit que com a finals de març i principis d’abril, molts treballadors fixos discontinus -perceptors de la prestació extraordinària de l’art.9 RDL 30/2020 (Excel blau turquesa) – comencen a incorporar-se als seus treballs a temps parcial mantenint ERTO de reducció, “s’ha comprovat que estan arribant molts fitxers XML amb dates d’inici de 01/03/2021, quan en realitat la reincorporació a l’ERTO dels treballadors FD s’ha produït en dates posteriors”.
I s’afegeix que en els casos en què el professional funcioni per fitxer generador del SEPE, “de cara als enviaments corresponents al mes d’abril, pel que fa als treballadors FD que fins ara cobraven prestació de l’art.9 RDL 30, si volem que el treballador cobri els dies de prestació extraordinària art.9 i després l’import corresponent a l’ERTO, el fitxer XML ha de coincidir en la seva data d’inici amb la data d’inici que consti en la sol·licitud col·lectiva remesa a seu electrònica”.
Més informació