Amb motiu de la jubilació del senyor Francisco Fernández Sánchez-Palencia, cap de la Unitat Administrativa de Fogasa a Balears, els seus companys organitzen un dinar de comiat que es farà el dia 19 d’octubre de 2016 a les 15:00 hores.

Més informació