Amb motiu de la jubilació de la senyora María Dolores García Blanco de la Sala del Contenciós-Administratiu del TSJIB, s’ha organitzat un dinar que tindrà lloc el dia 7 de juny a les 15:00 hores.

Més informació